TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch số 216-KH/HU ngày 30 tháng 11 n...

Ngày 04/12/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị Hội nghị do Bộ...