Ngày 05/7/2024 UBND xã Côn Minh ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Côn Minh Kế...


Ban tin điện tử CCCHC Chính phủ _so...


Ngày hội chuyển đổi số xã Côn Minh với chủ đề với chủ đề “ Mỗi người dân là một công dân số” được tổ chức vào ngày 19/6/2024.  Trong ngày hội chuyển đổi số, xã Côn Minh đã kết hợp...


UBND xã Côn Minh tổ chức ngày hội chuyển đổi số xã Côn Minh năm 2024 với chủ đề “ Mỗi người dân là một công dân số”. Diễn ra vào hồi 13h30 phút ngày 19/6/2024 tại UBND xã Côn Minh, với các gian...


Ban tin điện tử CCHC Chính phủ – So...


Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam xã Côn Minh luôn tích cực vận động hội viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số. Tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội LHTN Việt Nam xã Côn...


Ngày 23/4/2024 Đảng ủy xã Côn Minh ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối...


Ngày 19 tháng 02 năm 2024 UBND xã Côn Minh, ban hành kế hoạch chuyển đổi số xã Côn Minh, huyện Na Rì năm 2024 xem chi tiết tại đây KH CĐ...


Trong thời gian 02 ngày từ 16 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023. UBND xã Côn Minh tổ chức Hội nghị Xã Côn Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực...