Sáng 9/11/2023, Khu dân cư Áng Hin, xã Côn Minh là thôn thứ hai tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023)....