Sáng ngày 31 tháng 01 năm 2024, UBND xã tổ chức Hội nghị chúc thọ cho các cụ người cao tuổi xã Côn Minh ở độ tuổi 70, 75,80,85 tuổi trên địa bàn xã Côn Minh năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí...


Chiều ngày 09/01/2024 Đảng bộ, chính quyền xã Côn Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 để đánh giá các mặt công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động công tác thi đua năm 2024....


Ngày 05/01/2024 UBND xã Côn Minh ban hành thông báo số 01/TB-UBND về Triển khai mô hình “ 30 phút đầu giờ tăng thêm vì dân ” triển khai thực hiện một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của...


UBND xã Côn Minh xây dựng kế hoạch Triển khai mô hình “ 30 phút đầu giờ tăng thêm vi dân ” triển khai thực hiện một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã Côn Minh  xem...


Trong hai ngày 12 và 13/12/2023 Đảng ủy, Ủy Ban nhân dân xã Côn Minh tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo Hướng dẫn số 11-HD/HU ngày 04/12/2023...


Chiều ngày 08/12/2023, xã Côn Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự...


Ngày 04/12/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Điểm cầu của...


Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGHU ngày 12/3/2023 của Ban Tuyên giáo huyện Ủy Na Rì về thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh  “ Người tốt việc tốt” Trong học tập và làm theo tư tưởng,...