Chiều ngày 14/06/2024, Hội đồng nhân dân xã Côn Minh tổ chức kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Hoàng Hà Huấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND...


Chiều ngày 12/6/2024, Tổ đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 2) gồm các ông, bà: ông Nông Văn Hội – Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy; ông Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đàm...


Ngày 11/6/2024 UBND xã Côn Minh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Na Rì tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN thuộc nội dung 2,...


Ngày 04/12/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Điểm cầu của...


Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGHU ngày 12/3/2023 của Ban Tuyên giáo huyện Ủy Na Rì về thực hiện Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh  “ Người tốt việc tốt” Trong học tập và làm theo tư tưởng,...