Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023

( Cập nhật ngày: 13/12/2023 )

Trong hai ngày 12 và 13/12/2023 Đảng ủy, Ủy Ban nhân dân xã Côn Minh tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo Hướng dẫn số 11-HD/HU ngày 04/12/2023 của Huyện ủy Na Rì về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng số Cán bộ công chức UBND xã Côn Minh tính đến này 13/12/2023 có tổng số 20 đồng chí, Trong đó cán bộ có 10 đ/c, công chức 10 đồng chí. Về kết quả phân loại số cán bộ thuộc Ban Thường thường vụ phân loại 10 đ/c, hoàn thành tốt nhiệm vụ 10 đ/c, Số công chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ 10/10 đ/c.

Kết thúc đợt kiểm điểm đánh giá, phân loại Đảng ủy xã tiến hành trình cấp trên phân loại các chức danh thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263